کانال تلگرام موسسه خیریه ریشه ها
۱۸۱ نفر
۲۴ بازدید

کانال تلگرام موسسه خیریه ریشه ها

کانال رسمی موسسه خیریه ریشه ها، به نفع کودکان با بیماری های خاص، کودکان کار و نیازمندانwww.reesheha.orgpr@reesheha.org021-228580760939-3850062شماره کارت ۸۳۵۶-۲۴۹۵-۸۶۱۰-۶۲۱۹ ( خیریه روشنان ریشه ها)شریعتی، خیابان قبا (حسینیه ارشاد)، پلاک ۱۲، واحد ۱۰بالا