کانال تلگرام Academic English
۱۹۹ نفر
۱۴ بازدید
زبانهای خارجی

کانال تلگرام Academic English

حوزه فعالیت کانال:انگلیسی با اهداف آکادمیکEnglish for academic purposes (EAP)آزمون های بین المللی انگلیسی :تافل، آیلتسبالا