کانال تلگرام دکتر منصوری
۱۸۰ نفر
۳۶ بازدید

کانال تلگرام دکتر منصوری

اطلاعات تخصصی پزشکی،داروسازی و.....برای اطلاعات بیشتر و عمومی تر حوضه درمان به سایت www.drmansoori.com و کانال @daroo_darman مراجعه کنید.لطفا برای درخواست مطالب مرتبط با کانال،همکاری و ارسال مطالب مفید ایدی زیر تماس بگیرید.@DR_MANSOORYبالا