کانال های تبادلی

@sarmadcharity
کانال تلگرام سرمد _ موسسه حمایتی کودکان کار و خیابان
۱۴۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۴
۲۱ بازدید
مشاهده کانال
خانواده کسب و کار

کانال تلگرام سرمد _ موسسه حمایتی کودکان کار و خیابان

موسسه نیکوکاری سرای مهر(سرمد)مرکزحمایت ازکودکان کارتحت نظارت سازمان بهزیستی09392420923www.sarmadcharity.com

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!