کانال تلگرام مهندسان برق و کنترل کشور
۷.۸K نفر
۶۶ بازدید

کانال تلگرام مهندسان برق و کنترل کشور

توزیع برق LV & MVروشناییهوشمند سازی BMSکنترلکد شامد 1-1-71767-61-4-2 سامانه دیجیتال وزارت ارشاد اسلامیلینک صحت ثبت کانال:http://t.me/itdmcbot?start=electricaldistributionAdmin:@Rezanoori1 , @MajidM3000


بالا