کانال تلگرام Idioma español
۸۵۰ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام Idioma español

Un canal para las expresiones españolasکانالی برای اصطلاحات زبان اسپانیاییبالا