کانال تلگرام ماشین ومسافر(Uberایرانی)
۱۰۳ نفر
۱۷ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام ماشین ومسافر(Uberایرانی)

اولین سامانه مجازی ارتباط سریع و ارزان مسافر ان باصاحبان ماشینارسال درخواست مسافرویاماشین: @ersalcaromosaferتماس باشماره : 0922 38 58 644آشنایی بانحوه اینکه چطوری پول ماشین خطی بدی ولی خدمات آژانس :@mashinomosafer_bot


بالا