کانال تلگرام استخدامی و کاریابی کرمانشاهی
۲۰.۲K نفر
۴۳ بازدید
ادبیات استخدامی

کانال تلگرام استخدامی و کاریابی کرمانشاهی

ثبت آگهی استخدامی و تبادل با کانال ها@modirestekhdamiمدیر تبلیغات@Modirtablighhaهمکاری با اموزشگاه هاپیشنهادات @modirkermanshahyکد ثبت کانال ما در سامانه وزارت ارشاد http://yon.ir/87p0بالا