کانال تلگرام فقط الله
۴.۷K نفر
۴۲ بازدید
مذهبی

کانال تلگرام فقط الله

#لااله_الااللهوذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنینپندواندرز بده،زیرا پندو اندرز به مؤمنان سود میرساندﻗﻞ ﻫﻮاﻟﻠﻪ ﺃﺣﺪٌاﻟﻠﻪ اﻟﺼﻤﺪﻟﻢ ﻳﻠﺪﻭﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮاًﺃﺣﺪ.....مدیریت@mojahdkurd11


بالا