کانال تلگرام ترنم شعر و سخن بزرگان
۲۷۶.۳K نفر
۳۶۵ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام ترنم شعر و سخن بزرگان

️یک جرعه شعرناب یک کلام زیبای تیکه سنگینمیتونه درمان این روزهای خالی از مهرباشهسپاس از حضور گرمتونتعرفه تبلیغات https://t.me/joinchat/AAAAAD6dcJSjC9j7axfIuAــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالا