کانال تلگرام *** فسقلی ها ***
۱۱.۵K نفر
۶۹ بازدید

کانال تلگرام *** فسقلی ها ***

گالری فسقلیها(شعبه اصلییی)جهت سفارش : @fesgheli_adminجهت تبلیغ و تبادل : @mehrinaaaجهت دیدن عکس سفارشات رسیده دست مشتری ها@axfesghelihaلینک تائید وزارت ارشادhttp://t.me/itdmcbot?start=fesgheliaبالا