کانال تلگرام Fitness club
۷۸.۲K نفر
۷۹ بازدید

کانال تلگرام Fitness club

بزرگترین پایگاه مجازی ورزشی کشورهمه چیز درمورد دنیای ورزش(فیتنس،پزشکی،تغذیه)مشاوره و ‌برنامه تمرینی و تغذیه با هزینه @fitfitiaتبلیغ و تبادل و مدیریت چنلبالا