کانال های تبادلی

@wwhistory
کانال تلگرام Weapons & Wars History
۹.۸K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۸
۷۷ بازدید
مشاهده کانال
تاریخ

کانال تلگرام Weapons & Wars History

معرفی تجهیزات/اخبار نظامی/تاریخ جنگهاجهت ارتباط با تیم ادمین هاانتقادات و پیشنهاداتتبادلبا آیدی زیر تماس حاصل نمایید@ADdamoclesو همچنین جهت ارتباط مستقیم با مدیریت کانال با آیدیزیر تماس حاصل نمایید@WWHADMIN

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!