کانال های تبادلی

@yavaricharity
کانال تلگرام جامعه یاوری
۸۳۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۴
۲۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام جامعه یاوری

جامعه یاوری قدیمی‌ترین سازمان مردم‌نهادی است که بدون هیچ وابستگی دولتی یا سیاسی درحوزه آموزش فعالیت می‌کند و تاامروز 850پروژه مدرسه‌سازی داشته وبیش از 10هزار کودک را زیرپوشش طرح کتابخوانی«بامن بخوان» قرار داده استسایت:www.yavari.irتماس:@YavariFarhangi

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!