کانال تلگرام کازرون دیار شاهپور
۲۱۲ نفر
۲۹ بازدید

کانال تلگرام کازرون دیار شاهپور

خوش امدیداین کانال برای معرفی دقیق طبیعت زیبا اثار تاریخی و اسرار و معماهای ناشناخته شهرستان کازرون و معرفی مکانهای شگفت انگیز گمنام این شهر کهن و تحقیق در مورد مکانهای پر رمزو راز شهرستان که بسیاری از اهالی از انها بی خبر هستند تشکیل شده است.بالا