کانال تلگرام گنجینه افکار خوزستان
۸.۱K نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام گنجینه افکار خوزستان

باشگاه اشتغالزائی◾️مشاوره کارآفرینی◾️آموزش کارآفرینی◾️تسهیلات◾️ تورهای علمی◾️استخدام◾️سرمایه گذاری◾️آموزش فروش◾️فروش و صادراتکلیه برنامه های باشگاه @khz0613️طرح های مشارکتی @tidea0613️ادمین کانال @karafarin0613 ️


بالا