کانال های تبادلی

@gdii_sbu
کانال تلگرام GDII کانال
۱.۳K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۹
۱۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام GDII کانال

Gemological Development Institute of Iranمرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتیموسسه توسعه گوهرشناسی ایران_____وبسایت: gdii.irgemology.sbu.ac.irاینستاگرام:instagram.com/irangem.gdii شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15-8 :۲۹۹۰۵۶۰۲٢٢٤٣١٧٦٦

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!