کانال تلگرام Ghadirestan غدیرستان
۱.۶K نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام Ghadirestan غدیرستان

جامع ترین مجموعه اطلاع رسانى مراسم مذهبىادمین @vasleyenajurاینستاگرام و تلگرام ⬇️@ghadirestan@ghadirestan_qom@ghadirestan_karaj@ghadirestan_mashhad@ghadirestan_banoo@ghadirestan_hoomeبالا