کانال های تبادلی

@parvareshandamm
کانال تلگرام پرورش اندام
۷۲۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۵
۲۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام پرورش اندام

همه چیز در مورد ۱-استروئیدها۲-مکمل ها۳-حرکات وتمرینات بدنسازی۴-برنامه های تمرینی و غذایی۵-جدید ترین اخبار بدنسازی حمایت از بدن سازان< زن>و مرد

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!