کانال تلگرام مهندسی اهداف و آرزوها
۸۱۵ نفر
۱۲ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام مهندسی اهداف و آرزوها

دکتر فرشید قنبرپور راهدار مدرس دانشگاهمدیرمسول موسسه آریالمدرس و مشاور دوره های NLPمولف ،مشاور و مدرس مهارت های زندگی سخنران انگیزشی 0913303903209216884829بالا