کانال های تبادلی

@hagigatshia14
کانال تلگرام حقیقت شیعه
۱۶.۹K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
۱۵۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام حقیقت شیعه

بیان معارف‌واثبات حقانیت مذهب شیعه ازکتب اهل سنت‌وشیعه،پاسخ شبهه️کد شامد1-1-294473-61-4-1به عقایدشان ایرادوعقاید شیعه رااز کتب اهل سنت اثبات میکنیم،تاطرف مقابل ملزم شودوگرنه کتب شیعه پر از دلیل استادمین @aletahaa69کانال دیگر @basijiyanegomnam

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!