کانال های تبادلی

@DearTA
کانال تلگرام تحلیل رفتار متقابل
۱۶.۵K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۴
۱۱۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام تحلیل رفتار متقابل

روان شناسی تحلیلی بر پایه ی کودک والد بالغTransactional Analysisاین کانال با شناسه DearTAو با کد #شامد 1-1-2680-61-4-2 ثبت رسمی شده است.@DearTA_Admin

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!