کانال تلگرام Tunnelling
۲K نفر
۳۷ بازدید

کانال تلگرام Tunnelling

بحث های ژئوتکنیک,مکانیک سنگ , تونل سازی و ...ادمین اصلی:@Tunnel_Engادمین های دیگر:@Alireza_rashiddelبالا