کانال تلگرام Irancbt
۹۳۱ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام Irancbt

آموزش های پایه ای کامپیوترwww.irancbt.comارتباط با ادمین @IRANCBTADMINاین کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد ثبت گردیده است.http://t.me/itdmcbot?start=irancbtبالا