کانال تلگرام پیلاتس ایرانیان-Pilates
۵۳.۳K نفر
۲۸۰ بازدید

کانال تلگرام پیلاتس ایرانیان-Pilates

زیر نظر استاد بهاره عطری بنیانگذار ورزش پیلاتس در ایران @Iranian_Pilatesادمینهای کانال مرتضی شفیعی شکوه میر افضل فرانک نوریسپیده جواشی فیروزه جعفرلینیلوفر دروداحراز هویتhttps://goo.gl/blpYr9بالا