کانال های تبادلی

@Aftaab
کانال تلگرام آفتاب
۲۵۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۰
۲۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام آفتاب

آ:آموزش دیدنف:فکرو باورهای مثبت را تقویت کردنت:تغییردادن رفتارهای بدآ:آرامش خاطر بدست آوردنب:بدست گرفتن سکان زندگی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!