کانال های تبادلی

@meraj_shohada110
کانال تلگرام معراج الشهدا
۴۳۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۵
۱۵ بازدید
مشاهده کانال
شهدا

کانال تلگرام معراج الشهدا

گروه فرهنگی هنری معراج الشهداکه پنجشنبه هااقدام به برگزاری ایستگاه شهدا میکنداین کانال راایجادنموده است

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!