کانال های تبادلی

@jahankhalegh
کانال تلگرام ذهن زیبا زندگی زیبا
۵۴۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
۴۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام ذهن زیبا زندگی زیبا

زندگی یافتن یک قالیستنه،همان نقش ونگاری که خودت میخواهینقشه را اوست که تعیین کردهتودراین بین فقط می بافینقشه راخوب ببیننکند آخرکارقالی زندگیت رانخرند️ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺪﻫﺪ،ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻻﻧﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ️@zishayan301910 پیشنهادات

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!