کانال تلگرام چیدمان جهیزیه
۴۰.۶K نفر
۹۶ بازدید

کانال تلگرام چیدمان جهیزیه

به اولین کانال چیدمان جهیزیه خوش آمدیدلیست جهیزیهhttps://t.me/jahiziye/38259کانال آموزش تزیینات جهیزیه@amuzesh_jahiziye....آیدی جهت فرستادن عکس جهیزیه و سوالات@modiriyat_jahiziye...آیدی جهت تبلیغات@tablighat_jahiziye...بالا