کانال های تبادلی

@janatolhosein313
کانال تلگرام هیئت‌جنت‌الحسین قائم شهر
۲.۴K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
۳۲ بازدید
مشاهده کانال
مذهبی

کانال تلگرام هیئت‌جنت‌الحسین قائم شهر

من‌لباب‌شده‌وغرق‌به‌شورومحنمایها الناس بدانید گدای حسنمحسینیه مجازی هیئت در اینستاگرام:Instagram.com/heyat_janatol_hoseinحسینیه مجازی هیئت در تلگرام:@janatolhosein313کارجنون‌مابه‌تماشا‌کشیده‌استانی اعوذ بالحرم شاه کربلا

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!