کانال های تبادلی

@jdkurdistan
کانال تلگرام رسانه آموزشی جهاد  دانشگاهی کردستان
۲۵۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۷
۲۱ بازدید
مشاهده کانال
آموزشی

کانال تلگرام رسانه آموزشی جهاد دانشگاهی کردستان

رسانه آموزشی جهاد دانشگاهی کردستان@jdkurdistan

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!