کانال های تبادلی

@jdkurdistan
کانال تلگرام رسانه آموزشی جهاد  دانشگاهی کردستان
۲۹۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۷
۱۴ بازدید
مشاهده کانال
آموزشی

کانال تلگرام رسانه آموزشی جهاد دانشگاهی کردستان

رسانه آموزشی جهاد دانشگاهی کردستان@jdkurdistan

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!