کانال تلگرام جکستا
۵۵۲ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام جکستا

ادعا نمی کنیم که بهترینیماما خوشحالیم بهترین ها مارا برگزیدنهر روز بخندینخندیدن حق مسلم ماستبخند تا دنیابه روت بخندهو دیگر چنل های ما :@JOKSTA @linkdonyi @daraje_18@t_e_x_t_dpBot:@jokstabotبالا