کانال های تبادلی

@jorvajortel
کانال تلگرام جورواجور
۲۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۹۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام جورواجور

اتفاقات خوب در زندگی، رابطه مستقیم با احساسات شما دارداحساس خوب=اتفاقات خوباحساس بد=اتفاقات بد فقط به زیبایی ها، خوبی و شادی ها توجه کنیدAdmin: @Jorvajor_admin.....Notifications and SoundsShared Media#LeaveChannel.......

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!