کانال تلگرام جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
۶.۶K نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

جهاد دانشگاهی صنعتی شریفwww.SCTAE.infowww.JDSL.irتلفن مرکز:021-66075644انتقادات و پیشنهادات:021-66075235Admin: @Alivafa100000پشتیبانی آنلاین: @alivafa100000بالا