کانال های تبادلی

@kafetanhay
کانال تلگرام کافه تنهایی
۲K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
۵۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام کافه تنهایی

عاقبتکوچ خواهیم کردمثل پرستوهااز روی دیواره های مجازیبه زندگی هامان...فقطبه هوای"هوای خوب یک نفر" یک روز....فاطمه_صابری_نیا__________________________

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!