کانال تلگرام کارگزاران خداوند
۵.۳K نفر
۴۵ بازدید

کانال تلگرام کارگزاران خداوند

بسم الله الرحمن الرحیم سایت قرآن ناطق (عج)http://qurann.irپرسش وپاسخ(خانوادگی،اعتقادی و ...)http://qurann.ir/qaارتباط با ادمین@Z_Rastegarبالا