کانال های تبادلی

@karyabihafez
کانال تلگرام کاریابی حافظ علی آباد
۹۵۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۹
۳۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام کاریابی حافظ علی آباد

معرفی فرصتهای شغلی شهرستان علی آباد کتول و حومه 01734227931ارتباط با کاریابی جهت ثبت فرصتهای شغلی برای کارفرمایان @karyabihafez1

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!