کانال های تبادلی

@ESHGHE30STO
کانال تلگرام عشق سیستو
۱۶K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۷
۹۸ بازدید
مشاهده کانال
فانتزی و عاشقانه

کانال تلگرام عشق سیستو

اینجاازسیستان میگوییم،ازسرزمین رستم ویعقوب لیث،ازتمدن۷هزارساله،ازاولین انیمیشن،ازاولین چشم مصنوعی و...آسوکه،سیتککانال عشق سیستو بشماره مجوز1-4-61-68978-1-1ازوزارت فرهنگ وارشاداسلامیارتباط باادمین@SARDAR30STOتبلیغات،رایگان نیست@TABLIGHAT_30STO

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!