کانال های تبادلی

@kheradmandan_com
کانال تلگرام خردمندان
۷۸۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۳
۵۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام خردمندان

موفقیت در تغییر و تحول فردی، زندگی و کسب و کارشاد با روحیه و کار آفرین باشید.سایت ما www.kheradmandan.comهادی آقاجانلو مربی تحول فردی در زندگی و کسب وکار @hadiaghajanlo"این کانال بصورت رسمی در ساماندهی ثبت شده است "

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!