کانال تلگرام ◆◇ خیال تو ◇◆
۵۱۳ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام ◆◇ خیال تو ◇◆

◆ با خیال تو رد شدم از شب تنهایی◇ هرکجا که من بعد ازین میرسم آنجاییبالا