کانال تلگرام کوچه باغ شعر
۲۸.۵K نفر
۸۸ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام کوچه باغ شعر

برسان سلام مارا به رفو گران هجرانکه هنوز پاره ی دل دو سه بخیه کار دارد#شهریار.تاییدیه کوچه باغ شعر در ساماندهی کانال های تلگرامshamadcode=1-1-660-61-3-1بالا