کانال های تبادلی

@J_bsbmu
کانال تلگرام کانون جهادی منتظران مصلح
۴۶۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
۱۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام کانون جهادی منتظران مصلح

بسیج دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ره)آدرس وبگاه:Http://jahadi.bsbmu.irارتباط با ادمین ها:@Mehrdad_jt@Jahadi_khaharan

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!