کانال تلگرام کوردانه
۲۷۱ نفر
۱۹ بازدید

کانال تلگرام کوردانه

خووش هاتن بو او به ریزانه ده کین که تازه بوون به هاوریماناولین،بزرگترین و بروزترین رسانه مجازى کوردیبراى سفارش تبلیغات،ارسال تصاویر،مطالب و ارتباط با مدیر روى لینک کلیک کنید @Manager24@kord_boy98بالا