کانال تلگرام له نآخی دڵه وه (کردی&فارسی)
۴K نفر
۴۶ بازدید
فانتزی و عاشقانه

کانال تلگرام له نآخی دڵه وه (کردی&فارسی)

گلچین بهترین شعر و ترانه کوردی فارسینشدی عاشقنشدی عاشقزکجا دانیچ کشد هرشبدل من "گلنار"Notifications And SoundsShared MediaLeave Channel.بالا