کانال های تبادلی

@lamse_khoda
کانال تلگرام لمس خدا
۱۳۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
۳۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام لمس خدا

دوست مندلت را به روزگار مسپار که پر از نا امیدی ستدلت را به خدا بسپار که دریایی از امید استدلت پر امید

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!