کانال تلگرام Learn English
۱۴.۸K نفر
۴۰ بازدید
زبانهای خارجی

کانال تلگرام Learn English

A channel for learning English through collocations, idioms and expressions. Many useful pictures and tips are posted frequently.بالا