کانال های تبادلی

@RIAIChannel
کانال تلگرام انجمن ریسک و بیمه ایران
۵۵۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۶
۲۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام انجمن ریسک و بیمه ایران

مدیریت ریسک هسته اصلی مدیریت استراتژیک استانتقاد و پیشنهاد @atnqp

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!