کانال تلگرام مرکز پاسخگویی
۱۷۳ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام مرکز پاسخگویی

کانال مرکز فرهنگی و پاسخگویی به پرسشهای دینی حوزه علمیه استان قزوین www.porseman-q.ir️ 33246058 - 33246059آدرس ادمین :@hossainqoliسامانه پیامکی : 3000 86 666 666بالا