کانال های تبادلی

@markazpasokhgou
کانال تلگرام مرکز پاسخگویی
۵ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
۲۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مرکز پاسخگویی

کانال مرکز فرهنگی و پاسخگویی به پرسشهای دینی حوزه علمیه استان قزوین www.porseman-q.ir️ 33246058 - 33246059آدرس ادمین :@hossainqoliسامانه پیامکی : 3000 86 666 666

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!