کانال های تبادلی

@TehranWithoutHunger
کانال تلگرام تهران شهر بدون گرسنه
۶۷۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۴
۳۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام تهران شهر بدون گرسنه

جمع آوری غذای های باقیمانده سالم و دست نخورده شهر تهران برای انتقال به نیازمندانطرحی برای پاسداشت کرامت انسانی و جلوگیری از اسراف غذاwww.toloo.org جمعیت طلوع بی نشان ها

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!