کانال تلگرام مشهدیا
۵۰.۳K نفر
۸۰ بازدید

کانال تلگرام مشهدیا

کانال فرهنگی واجتماعی مشهدیا موضوعات کانال:#سوژه_شهری#مشهد_گرافی#داستان_کوتاه#سرگرمی#فیلم_کوتاه#فرهنگی#فناوری#خبرمهممدیریت: @saeidkhh @mhd2018تبلیغات: @adsmashadخط ومشی: @mashadkhatلینک استعلام :http://t.me/itdmcbot?start=mashadiyaaبالا